Jana Mücková: koronavirus očistí trh P2P o nekvalitní platformy

O světové pandemii koronaviru čteme denně na všech zpravodajských serverech. Její dopad na ekonomiku je drastický a teprve se v plné síle projeví. V Premium Life nás zajímalo, co toto obtížné období znamená pro fintechy v obasti P2P půjček. Vyzpovídali jsme proto Janu Mückovou, CEO české P2P platformy Bondster, která zprostředkovává investice do půjček.

Je současná koronakrize pro Bondster hrozbou, nebo příležitostí?

Vnímám to spíše jako příležitost, a to pro celý P2P sektor, protože se celý trh “vyčistí” od platforem, které na něj nepatří, což už se ukazuje od začátku tohoto roku (např. pobaltské platformy Kuetzal, Envestio, Grupeer). Trh jako celek projde očistou a zůstanou opravdu jen ty kvalitní platformy, a ty si rozdělí investory z nekvalitních platforem.

Krize generuje příležitosti, protože nebankovní poskytovatelé potřebují financování. V momentě kdy opatření proti COVID-19 začínají opadat, jsou poskytovatelé z některých zemí (např. Kazachstán) svědky zvýšeného zájmu o nové půjčky (mnoho lidí pociťuje zhoršenou ekonomickou situaci, viz snížení platů či ztráta zaměstnání, a potřebuje vykrýt ušlý příjem). Bondster chce právě těmto poskytovatelům nabídnout financování, na druhé straně díky zvýšenému zájmu od poskytovatelů, můžeme nabídnout také i zajímavějšími výnosy našim investorům. Aktuálně máme na platformě výnosnost až 17 % ročně.

Pro investory teď asi začíná těžké období. Ekonomická recese způsobí, že mnoho dlužníků nebude schopných splácet. Co to znamená pro vaše klienty/investory do půjček?

Trend investování je trošku odlišný u českých a u zahraničních investorů. Zahraniční investoři všeobecně mají ve svém portfoliu i akcie a ty zpravidla zažívají poměrně velké výkyvy a krátkodobé propady hlavně v krizích. Tito investoři jsou tedy zvyklí, že výnosnost jejich portfolia kolísá v čase. Krátkodobé propady v P2P trhu zpravidla nevnímají tak dramaticky a jsou krátkodobě tolerantnější k propadům na trzích nebo k prodlením s platbami výnosů ze svých investic.

Bondster a P2P půjčování

Bondster je česká fintech společnost, která zprostředkovává investice do půjček. Prostřednictvím trhu Bondster lze investovat do mnoha půjček poskytnutých různými společnostmi. Pro snížení rizika jsou půjčky obvykle zajištěny např. nemovitostí. Bondster

Více se o P2P půjčkách a investicích dočtete v našem článku Půjčky a investice jako dvě strany jedné mince, tedy vlastně aplikace.

Kdežto čeští investoři, kteří jsou všeobecně konzervativnější a tolik neinvestují do dynamických aktiv (např. akcií), nejsou zvyklí na takové propady a vnímají situaci poněkud hůře. Nejsou ochotni tolerovat zpoždění s výplatou výnosů, a to ani v případě, kdy během zpoždění dochází stále k úročení, tzn. stále jim nabíhají výnosy.

Díky Bondsteru mohou čeští investoři spolufinancovat i subjekty ze zahraniční. Jak se vás dotýkají opatření v různých zemích, ze kterých jsou vaši partneři/poskytovatelé úvěrů?

Samozřejmě se nás dotýkají zákonná moratoria (povinné odklady splátek) zemí, kde naši poskytovatelé operují a také doporučení centrální banky, která jsme museli reflektovat na naší nabídce. V reakci na tato opatření vznikla v naší aplikaci nová “landing page” - jednoduchá webová aplikace, která umožňuje klientům podívat se kolik půjček z jejich portfolia bylo zasaženo zákonným odkladem.

Ve většině případů se nám podařilo domluvit se s poskytovateli tak, aby i v průběhu odkladu splátek z důvodů vládních opatření, platili investorům pravidelně úroky, a to v původně nabízené výši. A to i přesto, že poskytovatelé ze zákona dostanou nižší úrok od dlužníků, než kolik pak musí vyplácet investorům. K prodloužení u některých půjček tedy dojde a investor tak získá peníze zpravidla až po skončení odkladu splátek, nicméně v průběhu prodloužení nadále dostává předem smluvený úrok. Investor tak o své peníze nepřijde, jen je dostane později a ještě s extra výnosem za držení investice po dobu odkladu.

Jak se změnilo chování investorů v době nejistoty způsobené pandemií koronaviru?

Efekt byl takový, že čeští investoři omezili své investice a zároveň se snažili veškeré vklady také vybírat zejména během první vlny přijímání vládních opatření, zatímco zahraniční investoři vyčkávali a v podstatě začali investice omezovat až v průběhu měsíce dubna. Zahraniční investoři ale peníze ve velkém nevybírali, mají tendenci spíše vyčkávat a začínají investovat až teď, kdy výnosy dosahují až 16 % ročně.

Všeobecně očekáváme, že všichni investoři budou požadovat po poskytovatelích více informací a pravidelný update jejich finanční situace, proto se Bondster nyní soustředí právě na ty poskytovatele, kteří mají zájem být co nejtransparentnější a pravidelně informovat své investory o jejich fungování a finančním stavu.

A chování poskytovatelů půjček?

Samozřejmě v době krize měla téměř většina poskytovatelů krátkodobě problémy s cashflow, což bylo dáno zejména nejistotou a vládními opatřeními spojenými s pandemií COVID-19, případně i moratorii. Moratoria v zemích našich poskytovatelů způsobují, že poskytovatelé přijdou o velkou část svého cashflow po dobu i 6 měsíců, což je samozřejmě velký zásah do jejich hospodaření. Celková ekonomická situace se poměrně rychle zhoršila, dlužníci neměli takovou motivaci splácet, tudíž v řadě zemí došlo i ke skokovému zhoršení splátkové morálky, což mělo za následek opožděné platby nebo prodlení v připisování úhrad investorům. Poskytovatelé byli nuceni přistupovat k optimalizačním řešením, tzn. že snižovali náklady, omezili investiční a marketingové aktivity a někteří i své produkty přizpůsobili aktuální situaci a primárně se soustředili na to, aby krizi v pořádku ustáli a byli schopni nadále vybírat splátky od svých dlužníků, a tím zajistili plynulé platby pro investory.

A jaké další trendy teď vidíte na trhu P2P?

Určitě již zmiňovaný trend vyčištění P2P trhu od nekvalitních platforem. Dále větší zájem investorů o diverzifikaci, o zajištěné úvěry nemovitostmi a větší ochota poskytovatelů zveřejňovat investorům informace o jejich cashflow, fungování a finanční situaci, což dříve nebývalo zvykem. Jsme svědkem toho, že si poskytovatelé uvědomují, že pokud budou své závazky plnit řádně a včas a také budou dávat klientům kvalitní informace o svém finančním stavu, tak budou jejich půjčky pro investory více atraktivní a díky tomu pro ně bude snažší a rychlejší získat financování, které potřebují.

Jana Mücková, CEO Bondster

Jana Mücková vystudovala ekonomii a mezinárodní vztahy na VŠE. Pracovní zkušenosti získala v bankovnictví a oblasti podpory exportu. Po několika letech u České exportní banky odešla do startupu Bondster, kde je jak hlavní ekonomkou, tak jeho výkonnou ředitelkou.

21. 6. 2020