Půjčky a investice jako dvě strany jedné mince, tedy vlastně aplikace

FinTech je velmi široký pojem a zahrnuje různé finanční služby umožněné moderními technologiemi. Typickými příklady jsou platební aplikace, ale patří sem i tzv. peer-to-peer půjčování (P2P lending nebo taky people-to-people lending).

Co je P2P půjčování?

Základní definice je, že lidé půjčují peníze lidem pomocí online platformy. Tu provozuje (nebankovní) zprostředkovatel. Platforma tak propojuje investora, který má volné finanční prostředky a chce své peníze zhodnotit tím, že je někomu půjčí a vybere za to úrok, a žadatele o půjčku. Existuje však také varianta této alternativní finanční služby, kdy lidé půjčují firmám (P2B, neboli peer/people to business), což umožňuje firmám získat kapitál od drobných investorů. Lidé tak půjčují firmám nebo úvěrovým společnostem, které pak dále tyto prostředky půjčují svým žadatelům o půjčku.

Mohlo by se zdát, že když se zbavíme prostředníků, bude i půjčování mezi lidmi (nebo lidmi a společnostmi) fungovat lépe, ale ukázalo se, že je přeci jen potřeba někdo, kdo investory a žadatele propojí. Zprostředkovatel toho totiž nedělá úplně málo. Kromě toho, že hledá nové investory a ty, kteří potřebují půjčit, má na starosti modely pro nastavení půjček, prověření žadatele o půjčku včetně jeho schopnosti splácet, smluvní dokumentaci a právní záležitosti a v neposlední řadě platby od investorů k příjemcům půjčky.

Trocha historie

První P2P platforma vznikla ve Velké Británii v roce 2005 pod názvem Zopa. Hned následující rok vznikly v USA Prosper Marketplace a LendingClub. V roce 2010 vznikla opět ve Velké Británii první významná P2B platforma Funding Circle.

V Čechách byla průkopníkem společnost Bankerat, která začala už v roce 2010. Tento způsob půjčování (a investování) se však začal stávat známějším a oblíbenějším až s příchodem Zonky a jejich velkou marketingovou kampaní po roce 2015.

Jaké jsou výhody a rizika P2P půjčování?

Výhody to přináší všem třem subjektům: Investorovi jeho peníze vydělají víc, než kdyby je nechal ležet třeba na spořícím účtu. Žadatel o půjčku si může půjčit za obvykle nižší úrok než u tradičních finančních institucí. Případně dostane půjčku, kterou by u klasické banky nezískal, ale pak bývá úrok vyšší, úměrně riziku. A zprostředkovatel platformy (a případně ještě úvěrová společnost) si samozřejmě také vezme svůj poplatek.

Výhody jsou tedy zřejmé. A jaká jsou rizika? Nebudeme se zabývat riziky zprostředkovatelů, ale běžných lidí, kteří mohou stát buď na straně investora nebo žadatele o půjčku.

U žadatele o půjčku nejsou rizika jiná, než u klasických půjček. Měl by si zvážit, jak vysokou splátku je schopný splácet, a porovnat si nabízené úroky. Pro investora je největším rizikem, že někdo přestane svou půjčku splácet. Někteří zprostředkovatelé nabízí zpětný odkup, tedy že od vás tuto pohledávku odkoupí a vy o své peníze nepřijdete. Je však třeba mít na paměti, že zde neplatí pojištění ze zákona, jako např. u vkladů v bankách. Další riziko představuje krach úvěrové společnosti (P2B model), kurzové rozdíly (pokud půjčujete v cizí měně) nebo skutečnost, že půjčka bude splacena dříve a investor si toho nevšimne a neinvestuje své peníze dál. Toto však dokáže vyřešit služba autoinvest, která splacené peníze dál investuje za vás.

Jak to funguje?

Většina platforem funguje jako virtuální aukce nebo tržiště, kde se setkávají investoři a žadatelé o půjčku. Žadatel uvede, kolik a na co si chce půjčit, a investor si zase vybírá, kolik a komu chce půjčit. Úrok je stanovován různými způsoby - buď jej stanoví zprostředkovatel na základě scoringu žadatele, nebo jej jen doporučí, případně žadatel uvede, jaký je pro něj maximální akceptovatelný úrok. Pokud se nabídka a poptávka protnou, zprostředkovatel pomůže vše smluvně zajistit a peníze změní majitele.

Nabídka P2P platforem je už docela široká. Zde uvádíme některé možnosti:

P2P neboli lidé půjčují lidem (zde se můžete stát investorem i si o půjčku zažádat)

  • Zonky - nejznámější zprostředkovatel P2P půjček u nás, který začal fungovat v roce 2014 a je součástí skupiny PPF
  • FinBee - platforma původně z Litvy, která vznikla v roce 2015
  • Žlutý meloun - platforma původně ze Slovenska, která funguje od roku 2012. V současné době přes ni ale v Čechách můžete jen investovat, nikoliv si půjčit (na Slovensku fungují i půjčky)
  • Bankerat - česká společnost působící na trhu od 2010, nabízí možnost půjčky bez kontroly registru dlužníků a doložení příjmu, ovšem podle jejich statistik je průměrný úrok 39 % p.a.

P2B neboli lidé půjčují firmám (zde se můžete stát investorem, ale ne si o půjčku zažádat)

  • Mintos - zprostředkovatel investic do půjček původně z Lotyšska, založený v roce 2015, stránky jsou přeložené do češtiny
  • Bondster - česká společnost, která nabízí investice do půjček v korunách i eurech
  • Grupeer - další zavedené online tržiště pro investice do půjček, které však není v češtině

V dalších článcích přineseme informace o vybraných platformách.

19. 5. 2020